index

ขอแสดงความยินดี ครูที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดี แด่ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 10th CSTD Thailand Dance Grand Prix …
ขอแสดงความยินดี ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ
โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี …
โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี เด็กชายกัญภิสาน ซื่อสัตย์
ขอแดงความยินดีกับนายสุทัศน์ พนุมรัมย์ ครูโรงเรียนพญาไท เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวง…
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีก…
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรี…
ด.ช.ทักษกร เกียรติลัภนชัย​ “หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565” (Balance Bike Th…
สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัยโรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้เข้าชม

  • 163323ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 50ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 0ผู้เข้าชมขณะ นี้:

ผู้ติดต่อดูแลระบบ

E-mail :  admin@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา