index

ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาคร…
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา อาจเดช นักเรียนชั้นป.3/3 ได้รับรางวัล Gold Medal Poomsae individual yellow belt 9…
เด็กชายสหรัฐ อุไรกุล นักเรียนชั้นป.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การเเข่งขัน “Navamind…
เด็กชายภูมิพงษ์ พิพัฒน์พิริยานนท์ นักเรียนชั้นป.3/1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬา Rangsit University Jujitsu O…
นางสาวอภิญญา สุขบัว ครูชำนาญการ ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best…
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เรื่อง Geodesic Dome กับการค้นพบแบบรูปมหัศจรรย์
เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย ตัวแทนแข่งขันรายการ 25th Asia Pacific Dance Competition 2023
เด็กชายณริศ เอกสนธิ์ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวระนาดเอก SG Music Festival 2023
โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนร่วมแข่งขันรายการ “POP IT Thailand Championship 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระด…

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัยแสดงความคิดเห็น

โรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้เข้าชม

  • 241716ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 488ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 4ผู้เข้าชมขณะ นี้:

ผู้ติดต่อดูแลระบบ

E-mail :  admin@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา