index

ขอแสดงความยินดี นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ ได้รับการเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนุดี ชาติผล นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณิดา มหุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธรรมรัตน์ เด่นประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธรรมสรณ์ เด่นประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ทยากร เกียรติลัภนชัย (วินนิ่ง) ป.4/6
โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ทักษกร เกียรติลัภนชัย (แสตมป์) ป.2/2
ยินดีต้อนรับนายอัยยรัฐ กาฬดิษย์ ในได้รับการโอกาสบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี…แด่ นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
ขอแสดงความยินดี นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนวัดชนะสงคราม
สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย


โรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้เข้าชม

  • 283661ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 193ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 0ผู้เข้าชมขณะ นี้:

ผู้ติดต่อดูแลระบบ

E-mail :  admin@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา