index

S__118432235
S__118432235
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565
รางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมา…
งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาคกลาง Central English Medium lnstruction Programmes Open…
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร นายกสมาคมผู้ปกครองดีเด่น
การประกวดนวัตกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา งานนิทรรศการ “พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวั…
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ประจำปี 2565)
พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แด่สถานศึกษาและคณะครูของ สพป.กทม
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่…
รางวัลนวัตกรรมการศึกษาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย
โรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้เข้าชม

  • 89187ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 219ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 1ผู้เข้าชมขณะ นี้:

ผู้ติดต่อดูแลระบบ

E-mail :  admin@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา