index

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดี ครูเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ และ ครูกฤติยา หมู่นิคม ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567
โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาส…
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอ…
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอแสดงความยินดี เด็กชายนราธิเบศร์ โพธารส นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/5
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงพาขวัญ เทพแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ขอแสดงความยินดี เด็กชายทยากร เกียรติลัภนชัย เด็กชายทักษกร เกียรติลัภนชัย

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย


แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้เข้าชม

  • 421079ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 2680ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 28ผู้เข้าชมขณะ นี้:

ผู้ติดต่อดูแลระบบ

E-mail :  admin@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา