index

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนพญาไททั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2565
สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา…
เด็กชายราชินทร์ จวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล Apple iPad 9 จำนวน 1 เครื่อง
โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไท…
รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับดีเยี่ยม และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันศิลปะการเต้น 23rd Asia Pac…
ขอแสดงความยินดี เด็กชายณริศ เอกสนธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพญาไท ผ่านเข้ารอบชิงชนะเล…
รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย


โรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้เข้าชม

  • 103907ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 262ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 0ผู้เข้าชมขณะ นี้:

ผู้ติดต่อดูแลระบบ

E-mail :  admin@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา