index

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรี…
ด.ช.ทักษกร เกียรติลัภนชัย​ “หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565” (Balance Bike Th…
ด.ช.ทยากร​ เกียรติลัภนชัย​ “หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565” (Balance Bike Th…
การจัดการประเมินผลงาน การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญ…
รางวัลชมเชยอันดับ 1 และ อันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอ…
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ SL Open house 2022 SL C…
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในการร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึ…
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุทัศน์ พนุมรัมย์

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพญาไท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย


โรงเรียนพญาไท
306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนผู้เข้าชม

  • 127797ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 61ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 1ผู้เข้าชมขณะ นี้:

ผู้ติดต่อดูแลระบบ

E-mail :  admin@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา