การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR Oxford Young Placement Test (YLPT) และ Oxford Online Placement (OOPT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR Oxford Young Placement Test (YLPT) และ Oxford Online Placement (OOPT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกนกอร ฉัตรหิรัญเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี ดร. พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปได้ความเรียบร้อย
ติดต่อเรา