รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

ติดต่อเรา