ฝ่ายบริหาร

ดร.พีรานุช ไชยพิเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : peeranud.pyt@gmail.com

นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : thitima@phyathai.ac.th

นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : sunnynamo@phyathai.ac.th

นายอัยยรัฐ กาฬดิษย์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : aiyarath@phyathai.ac.th

นางสาวศศิธร เขียวกอ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : skiewkor@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา