โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน “D.A.R.E.” โดย ครูแดร์ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการดำเนิน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน “D.A.R.E.” โดย ครูแดร์ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ ขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชานางสาวฐิติมา ดวงแก้ว คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้อยตำรวจโทสัมฤทธิ์ ฤกษ์ยาม รองสารวัตร (จราจร) สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ร้อยตำรวจตรีชายศักดิ์ หลำรอด รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และคณะ มาให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพญาไท

ติดต่อเรา