กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “พญาไทเกมส์” ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “พญาไทเกมส์” ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา ให้เกิดความสนุกสนาน มีความสามัคคี มีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางวรางคณา ไชยเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ติดต่อเรา