พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มูลนิธิฯได้จัดสรรทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนพิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนี้คณะครูสายชั้นการศึกษาพิเศษนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการของสายชั้นการศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท ในครั้งนี้
ติดต่อเรา