ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564
เรียนเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนพญาไท
📍 ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
🖥 รับชมคลิปความรู้เนื่องในวันลอยกระทง
🔖 ตอบแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร (80%)
🌈 ร่วมลอยกระทงออนไลน์

📌 คลิปความรู้เนื่องในวันลอยกระทง

https://www.youtube.com/watch?v=CWxVrbN7cIM

📌 แบบทดสอบออนไลน์ https://forms.gle/VdVHgKsvjkA4KqyRA
📌 ลอยกระทงออนไลน์ https://season.sanook.com

ติดต่อเรา