กิจกรรมโครงการ GUARD OUR FUTURE ตอน รวมพลังฮีโร่น้อย เข้าใจภัยไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนพญาไทเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ GUARD OUR FUTURE ตอน รวมพลังฮีโร่น้อย เข้าใจภัยไข้เลือดออก โดยบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน ให้รู้จักวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โดยกิจกรรมในวันนี้ได้ให้โรงเรียนพญาไทเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ติดต่อเรา