กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “รู้งี้…ซี้ Cyber”

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนพญาไท นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “รู้งี้…ซี้ Cyber” โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อให้รู้เท่าทันภัยที่อาจเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการวิเคราะห์แยกแยะ เลือกรับสารที่เหมาะสม การตระหนักรู้ในภัยไซเบอร์จะช่วยให้เด็กและเยาวชน ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท
 
 
 
 
ติดต่อเรา