กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “พญาไทเกมส์” ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “พญาไทเกมส์” ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา ให้เกิดความสนุกสนาน มีความสามัคคี มีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
ติดต่อเรา