?ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าภาษาไทย ตลอดจนช่วยทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
?คลิปวิดีโอให้ความรู้และการแสดงละครของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง บุพเพสันนิวาส ๒๕๖๔
? แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตอบคำถาม ๑๐ ข้อ ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ % (ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)https://forms.gle/4qMX5HMDhRyvjJfn8️
กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน มีดังนี้
?ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ
?ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน “จิตรกรน้อย”
?ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรม “นักข่าวรุ่นเยาว์”
?ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ กิจกรรมการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี
?ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕,๖ กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑
?การศึกษาพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดในการแข่งขันได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
**ประกาศผลการแข่งขัน ในวันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเพจ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพญาไท

ติดต่อเรา