รับรางวัลชนะเลิศผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practices) เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการและนิทรรศการ การพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practices) เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ และมอบเกียรติบัตรฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนพญาไท เข้ารับเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม 1 ราย ได้แก่ นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ และรับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 14 ราย ร่วมจัดแสดงนิทรรการแ ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ
ติดต่อเรา