ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
? ลงนามถวายพระพรออนไลน์
?คลิปวิดีโอให้ความรู้ของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
? E-book บทเรียนออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
? แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตอบคำถาม ๒๐ ข้อ
ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ %
(ระยะเวลาสำหรับการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)
? ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมใดสามารถสอบถามได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
? ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา