ขอแสดงความยินดีกับทีม OBEC AWARDS ของโรงเรียนพญาไท

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม OBEC AWARDS ของโรงเรียนพญาไท จำนวน 24 รายการ
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
ติดต่อเรา