ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดี👏👏👏
เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท LYRICAL (B) SOLO (11 YEARS & UNDER)
การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ
ในการแข่งขัน CSTD Asia Pacific Dance Competition 2022 Singapore
ณ โรงละคร อักษรา คิง เพาเวอร์
ติดต่อเรา