กิจกรรมสืบสานภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสืบสานภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม ปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีการแสดง นักเรียนอ่านประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การแสดงรำไทย การแสดงเพลงฉ่อย รักษ์ภาษาไทย การแสดงของนักเรียนอนุบาล “หนูน้อยรักความเป็นไทย” การแสดงละครรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การประกวดร้องเพลงรักษ์ภาษาไทย ตัวแทนนักเรียน นำเสนอผลงานการอ่านข่าวในกิจกรรมการแข่งขัน “นักข่าวรุ่นเยาว์” ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานการแข่งขันในกิจกรรม “ซุปตาร์ตัวละครในวรรณคดี” ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนในชุดการแสดงต่างๆ ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และ นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อเรา