การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกฝังต้นกล้ายุวทูตความดี ผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกฝังต้นกล้ายุวทูตความดี ผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมกิจกรรมยุวชนคนคุณธรรม กิจกรรมเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจสตรอง) และกิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย “โครงการโรงเรียนคุณธรรม มยพ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต” ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท

 

ติดต่อเรา