กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน โรงเรียนพญาไท 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีการแสดงละครสุนทรภู่ ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร 2565 การมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการตอบคำถาม การประกวดระบายสีตัวละครในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี การอ่านออกเสียงร้อยกรอง เนื่องในวันสุนทรภู่ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ “บรมครูกลอนสุนทรภู่” การอ่านออกเสียงร้อยแก้วเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 และการประกวดแต่งกายดีเด่น ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และนางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
ติดต่อเรา