วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 โรงเรียนพญาไทเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน PfiZer เข็มที่ 2 กลุ่มนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

 

ติดต่อเรา