โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย ได้รับรางวัลเข้าแข่งขันจำนวน 2 รายการ
📌รายการที่ 1
Lyrical Duo 11u
ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่2
CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2021
– การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อที่เวทีนานาชาติ Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 22
“THAILAND’S FIRST WORLD-CLASS TECHNICAL DANCE COMPETITION”
📌รายการที่ 2
Modern Ensemble 11u
ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
รายการ CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2021
– การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อที่เวทีนานาชาติ Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 22
“THAILAND’S FIRST WORLD-CLASS TECHNICAL DANCE COMPETITION”

ติดต่อเรา