📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เรียนเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนพญาไท

📍 ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
🖥 รับชมคลิปความรู้เนื่องในพ่อแห่งชาติ
📚 บทเรียนออนไลน์ (e-book)
🔖 ตอบแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร (80%)
🙏🏻 ร่วมกิจกรรม Hug all your be beloved

📌 คลิปความรู้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

📌 บทเรียนออนไลน์ (e-book) http://anyflip.com/csphb/qyvh/
📌 แบบทดสอบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/1SJzT8_7-YT5O2YW8v17k2FJdYjm-CphQYy7gPkKuOKE/viewform?edit_requested=true
📌 กิจกรรม Hug all your be beloved https://forms.gle/91G1F2ACmR1MVKJu9

ติดต่อเรา