วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพญาไท การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนวัตกรรมตามรูปแบบการบริหารการนิเทศภายในแบบ PYT Model เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรอย่างสร้างสรรค์ในยุค VUCA World โลกที่ผันผวน โดยมี ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ และคณะเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทเป็นประธานในการอบรม ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

ติดต่อเรา