กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพญาไท ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม Story telling เล่าเรื่องมหาสนุก

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Story telling “Cinderella”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพญาไท ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม Story telling
เล่าเรื่องมหาสนุก ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564

📌คลิปวิดีโอการแสดงละคร Story telling “Cinderella” ของคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
📌 แบบทดสอบออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ 70%
https://forms.gle/QXcnFuuu6EcKjgay6📣 หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมใดสามารถสอบถามได้ที่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ติดต่อเรา