โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี…แด่
♦️ดร.ศศิธร เขียวกอ
ได้รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษาระดับดีเยี่ยม
ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค โครงการ IFTE
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2
♦️คุณครูสุทัศน์ พนุมรัมย์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดต่อเรา