การนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

การนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนพญาไท รับการนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยมี นายชาตรี ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ เข้านิเทศและตรวจเยี่ยมออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลในการนิเทศติดตามในครั้งนี้

ติดต่อเรา