การโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน เข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครอง เรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา