ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพญาไทเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กรุงเทพมหานคร และนายภัทรฐพนธ์ ปรีชาดำรงศักดิ์ พนักงานราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะครูบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
 
ติดต่อเรา