ขอแสดงความยินดี ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ

🎉🎉โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี แด่…
ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ
❇️ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
❇️นางสาวอมรวรรณ เวชกามา
❇️นายพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง
❇️นางสาวบุญสุดา แสงธิ
❇️นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต
ครูโรงเรียนพญาไท
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ
ติดต่อเรา