ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค คอตีบบาดทะยัก นักเรียนระดับชั้นป.6

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพญาไท เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค คอตีบบาดทะยัก (dT) แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรค โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัยกรุงเทพ ทั้งนี้ โรงเรียนพญาไทได้ ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ติดต่อเรา