รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร นายกสมาคมผู้ปกครองดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท
ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร นายกสมาคมผู้ปกครองดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ติดต่อเรา