งานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้ารับประทานโล่ที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่ที่ระลึกงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้คณะครูสายชั้นอนุบาลนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีในครั้งนี้
 
ติดต่อเรา