ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนพญาไท กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจำนวน 2 รายการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนพญาไท กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจำนวน 2 รายการ

📌 รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565 จำนวน 3 คน
1.คุณครูอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
2.คุณครูธนินท์ธร ชูแก้ว
3.คุณครูจิรชยา จาระไน

📌 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน
1.คุณครูตวันฉาย ทิพย์รัตน์
2.คุณครูสุทัศน์ พนุมรัมย์

ติดต่อเรา