การประกวดนวัตกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา งานนิทรรศการ “พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning GPAS 5 Steps”

🏆#รางวัลชนะเลิศ #ระดับยอดเยี่ยม การประกวดนวัตกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา งานนิทรรศการ “พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
🙏🙏🙏ขอบพระคุณ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมให้กำลังใจทีมโรงเรียนพญาไท
🙏🙏🙏ขอบคุณทีมงานคุณภาพพญาไททีม ตลอดจนผู้สนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่มุ่งมั่นตั้งใจ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างยอดเยี่ยม
ติดต่อเรา