การขับเคลื่อนโครงการสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยการ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง เดอะไดอารี่บันทึกประวัติสาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยการ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง เดอะไดอารี่บันทึกประวัติสาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 68 ตอน ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพญาไท ผ่านกิจกรรมห้องเรียนห้องใหญ่ (กิจกรรมหน้าเสาธง) ของทุกวัน เพื่อให้ ครูบุคลากรและนักเรียน ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและสายใยความผูกพันระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย ที่มีสืบเนื่องมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา