โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุทัศน์ พนุมรัมย์

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุทัศน์ พนุมรัมย์
เป็นผู้วิจัยและพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสิ่อการสอนด้านคณิตศาสตร์
ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว)
ได้รับรางวัลนวัตกรรม ระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา