มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายกนกภัทร อัญชันบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายกนกภัทร อัญชันบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จำนวน 2,000 บาทระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา