ขอแสดงความยินดีกับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 รายการ
🔹1.โรงเรียนพญาไทได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดใหญ่
🔹2.นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 1
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย
🔹3.นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 1
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
🔹4.นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 1
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ติดต่อเรา