วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนพญาไท จัดพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพเทิดทูน และระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมนี้ได้กล่าวให้โอวาท โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง

 

ติดต่อเรา