วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพญาไทดำเนินการการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง“วิทยาศาสตร์” และ “คณิตศาสตร์” ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคัดเลือกประเมินการสอบคัดเลือกนักเรียนซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา