โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญพิชชา อัครวิกรัย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
รอบสอง ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ติดต่อเรา