วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบรางวัล”บุคคลรัก ศรัทธา เสียสละ และอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ในการนี้ ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา สุขบัว และนายสุทัศน์ พนุมรัมย์ ครูโรงเรียนพญาไท เข้ารับรางวัลบุคคลรัก ศรัทธา เสียสละ และอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

 

ติดต่อเรา