กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมีฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกวดสัตว์เลี้ยงของฉัน กิจกรรมรับพันธุ์ไม้และปลูกต้นไม้ ในการนี้ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท

ติดต่อเรา