วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แถลงข่าวการเตรียมความพร้อม สู่การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมสู่ การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ โรงเรียนพญาไท

ติดต่อเรา