โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ
ได้รับรางวัลเข้าแข่งขันจำนวน 2 รายการ
📌 รายการที่ 1
รางวัลเหรียญทอง
Gold Prize – Vocal
กิจกรรม HKYPAF The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival
(Thailand Preliminary Round)December 2021
📌 รายการที่ 2
รางวัลเหรียญทองแดง
Bronze Prize – Piano
กิจกรรม HKYPAF The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival
(Thailand Preliminary Round)December 2021ติดต่อเรา