👏👏👏 โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ
1.ดร.ศศิธร เขียวกอ
2.นางสาวอภิญญา สุขบัว
3.นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
ได้รับคัดเลือกให้เป็น”บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565ติดต่อเรา