วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเปิดเรียนในรูปแบบonsite ของโรงเรียนพญาไท
โดยเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้วิธี Antigen Test Kit (ATK)
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตรวจคัดกรองจากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัยกรุงเทพ
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และให้โอวาทกับนักเรียนในการปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน และ
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและในรูปแบบ online ในการนี้
ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
และคณะครูบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้โรงเรียนพญาไทได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา