โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี
แด่…. คุณครูทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
1. คุณครูนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
2. คุณครูโชติกา ศรีโคตร

ติดต่อเรา