วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2564
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพญาไท เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งกล่าว ให้โอวาทแก่ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนพญาไท พร้อมนี้นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนพญาไท เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนพญาไท ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา