ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี กับ
เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
ประจำปี 2565 เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อเรา